Obszary kompetencji

Bezpieczeństwo sieciowe

 • dostawa kompleksowych rozwiązań w oparciu o urządzenia wiodących dostawców
 • wykrywanie wycieków informacji oraz anomalii sieciowych
 • analiza podejrzanego ruchu
 • audyt i zaawansowana konfiguracja urządzeń

Bezpieczeństwo mobilne

 • zabezpieczenia aplikacji mobilnych przy zachowaniu wysokiego poziomu dostępności
 • zapewnienie efektywnego uwierzytelniania, dostępności i niezaprzeczalności
 • zapewnienie kompromisu pomiędzy prywatnością a monitorowaniem pracowników
 • bezpieczeństwo komunikacji

Bezpieczeństwo w chmurze

 • zapewnienie bezpieczeństwa danych we współdzielonym środowisku
 • bezpieczeństwo danych medycznych i audyt zgodności z przepisami
 • identyfikacja wąskich gardeł w zabezpieczeniach
 • rozwiązania w zakresie wysokiej dostępności

Bezpieczeństwo aplikacji

 • dostawa gotowych komponentów w obszarze IAAA
 • analiza wymagań w zakresie bezpieczeństwa
 • audyt technologiczny oraz kodów źródłowych
 • testy penetracyjne

Integracja usług bezpieczeństwa

 • budowa kompleksowych rozwiązań dedykowanych
 • kompleksowa dostawa projektu technicznego i architektury bezpieczeństwa
 • integracja rozwiązań międzysystemowych
 • audyt funkcjonowania rozwiązań od wielu dostawców

Bezpieczeństwo na poziomie organizacji

 • analiza potrzeb w zakresie bezpieczeństwa
 • opracowywanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa
 • przygotowanie do wdrożenia standardu ISO 27001
 • doradztwo w obszarze ochrony informacji niejawnych