Cryptomage Cyber Eye™

Młodzi naukowcy ze startupu Cryptomage SA budują rewolucyjną aplikację. Zadba ona o bezpieczeństwo cybernetyczne. Korzystać z niej będą zarówno duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt zainteresował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zdecydowało się dofinansować prace na kwotę niemal 5 mln zł.


Rozwijany przez ekspertów Cryptomage SA system będzie monitorował zachowania na poziomie sieci (detekcja anomalii). Umożliwi on wykrycie ataków sieciowych niezależnie od tego, jaką metodą atakuje intruz. Nie będzie miało dla niego znaczenia, czy dana metoda ataku została już odkryta i czy jest publicznie znana.

Tworzymy sondę do wykrywania ataków cybernetycznych, bazującą zupełnie na innej filozofii i niż obecnie stosowane rozwiązania polegające na wykrywaniu anomalii sieciowych. Dotychczasowe rozwiązania bazują na predefiniowanych sygnaturach ataków. Musi być odkryty nowy rodzaj ataku, aby firewalle umiały go wykryć – opowiada o projekcie Miłosz Smolarczyk, Prezes Zarządu Cryptomage SA

Notowane obecnie ataki sieciowe, zwłaszcza na instytucje rządowe, wykorzystują często zaawansowane metody steganografii sieciowej. Polegają one na przesyłaniu informacji w sposób ukryty. Takie metody stosowali np. rosyjscy szpiedzy aresztowani w USA. Rozwiązanie Cryptomage Cyber Eye™ potrafi wykrywać również tego typu komunikację.

- Naszym celem jest stworzenie systemu ochrony informacji przewidującego nadchodzące wydarzenia, podobnego w sensie użytkowym do systemu prognozowania pogody. Jeśli jutro ma padać intensywny deszcz, już dzisiaj możemy przygotować kalosze i parasol. Nasza sonda będzie wykrywać nieznane ataki w czasie rzeczywistym w dużych strumieniach danych, jak 10 Gbit/s i przez to pozwoli przygotować się na nieoczekiwane zagrożenia – mówi prof. nzw. dr hab inż. Krzysztof Szczypiorski, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Cryptomage SA.

Rozwiązanie docelowe składa się z:

  • sondy sprzętowej, umożliwiającej monitorowanie łączy o wysokiej przepływności (do 10 Gbit/s).
  • sondy software, wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie Cryptomage Cyber Eye™ zastąpi dział bezpieczeństwa w małych i średnich firmach.

Drugim obszarem projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zapewnienie dostępu do rozwiązania chroniącego przez cyberatakami dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podmiotów zatrudniających kilka lub kilkadziesiąt osób nie stać na tworzenie jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W rozbudowanych strukturach organizacyjnych działy zapewniające bezpieczeństwo dbają zarówno o aspekty organizacyjne, jak i techniczne.

Mechanizm przewidziany przez Cryptomage Cyber Eye™ będzie na bieżąco analizował stan infrastruktury, informując o zagrożeniach. Uwzględni on również poziom organizacyjny (dobór odpowiedniej polityki bezpieczeństwa: procedur, zabezpieczeń fizycznych, polityk haseł, wytycznych dla pracowników itp.).

Można powiedzieć, że nasze rozwiązanie spowoduje utworzenie działu bezpieczeństwa w firmie z sektora MSP, pomimo że nie będzie się to wiązało z dodatkowym zatrudnieniem, a jedynie zakupem licencji na Cryptomage Cyber Eye™ – wyjaśnia Miłosz Smolarczyk Prezes Zarządu Cryptomage SA.

Innowacje Cryptomage SA z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Projekt zainteresował Unię Europejską i otrzymał dotację na jego realizację w wysokości 4 433 109,41 zł. Wartość nakładów inwestycyjnych całego projektu wynosi 5 973 683,04 zł. Dotacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Tytuł projektu: "System identyfikacji oraz monitorowania anomalii i ryzyka w sieciach teleinformatycznych". Projekt jest realizowany od 1 października 2015 do 30 września 2018.